Thursday, July 22, 2010

Průlom ve výzkumu celiakie

Celiakie je nemoc, která je příznačná tím, že člověk jí trpicí reaguje nesnášenlivě na gluten (lepek) obsažený ve stravě, léčba této nemoci spočívá ve velmi přísné dietě. To jen velmi zjednodušeně na úvod.
Vědci z Walter and Eliza Hall institutu identifikovali tři fragmenty proteinu, který dělá gluten, jež je hlavním proteinem v pšenici, žitu a ječmenu toxický pro lidi s celiakií. Když lidé s celikakií jedí produkty obsahující gluten, odpověd jejich imunitního systému v tenkém střevu je nepřátelská a dochází tak k jeho poškozování, což má za následek zhoršení schopnosti střeva přijímat výživné látky z potravy. To se podařilo odhalit již před šedesáti lety, od té doby se vědci snažili přijít na to, které peptidy v glutenu to mají na svědomí a právě to se nyní vědcům z institutu podařilo. Na výzkumu se podílela celá řada vědců, trval devět let a bylo do něj zapojeno více než 200 pacientů s celiakií. Při tomto výzkumu bylo identifikováno 90 fragmentů, které způsobovaly nějaký stupeň imunitní reakce, ale pouze tři fragmenty byly označeny jako přímo toxické. Tento objev je již v této chvíli základem výzkumu nové léčby společnosti Nexpep, jejímž cílem je udělat pacienty s touto nemocí méně citlivé na tyto pro ně toxické součásti glutenu. Dosáhnout by se toho mělo tím, že se pacienti vystaví malému množství těchto toxických peptidů a využivá se stejného principu jako při léčbe alergií. První výsledky testovnání nové léčby budou zveřejněny v nadcházejících měsících.

No comments:

Post a Comment